2012. május 21., hétfő

Szövegkohézió - nyelvtan


Szövegkohézió

A szöveg a nyelv, és a beszéd legmagasabb rendű egysége szerkesztett egész, teljes közlés, jellemzően a kommunikáció eszköze.
A szöveget a mondatok véletlenszerűen egymás mellett állóhalmazától a szövegkohézió különbözteti meg.
A szöveg összetartó erőt a szöveg kontextust 3 tényező biztosítja :
  1. jelentésbeli kapcsoló elemek
  2. nyelvtani kapcsoló elemek
  3. nyelven kívüli valósághoz kapcsolódó elemek
A szövegkohézió vonatkozhat a szöveg egészére ilyenkor globális kohézióról beszélhetünk.
És vonatkozhat kisebb egységek mondatok lánc szerű összekapcsolódására ez a lineélis kohézió.

A szövegkohézió jelentésbeli kapcsoló elemei

*     a szöveg téma hálózata
*     tartalmi logikai kapcsolatok
*     téma jelölő cím
*     rokon értelmű szavak használata
*     ismétlés
*     körül írások
*     többjelentésű
*     azonos alakú
*     ellentétes jelentésű szavak
*     téma-réma kapcsolat (a már ismert közlés elemek, és új információ)

Szövegkohézió nyelvtani kapcsoló elemei

*     névmások
*     utalás rendszer
*     egyeztető toldalékok
*     határozott névelő használata
*     szórend, mondatrend
*     hiányos mondatok

Szövegkohézió nyelven kívüli valósághoz kapcsoló elemei


Ezek a szövegfonetikai eszközök (hangerő, hangmagasság, hangsúly, hangszín, beszédtempó, szünet) ezek a SZUPRASZEGMENTÁLIS eszközök

Feladat: Nyelvtani kapcsolódás elemei: utalásrendszer, egyeztető toldalékok, határozott névelők, és a mondatrend.

Jelentésbeli kapcsoló elemek:a szöveg témahálózata, tartalmi logikai kapcsolat, téma jelölő cím, téma - réma kapcsolat.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése