2012. május 21., hétfő

Mikszáth Kálmán – Az a fekete folt - irodalom


Mikszáth Kálmán – Az a fekete folt

A XIX. század írói közül ő a legolvasotabb író. Ő képviseli az átmenetet a romantikus művek és a modern regény novella között. Az átalakuló magyar társadalmat részint humoros részint szatirikus módon ábrázolja, de mindig egy kedves elevenség, humor jellemzi műveit. Legsikeresebbek a kisebb terjedelmű alkotásai, a karcolatok, kisregények, elbeszélések.
Élete:
1847. január 16-án született Szklabonyán (Nógrád megye) - későbbi fontos szerep
-         Pesten jogi egyetemre jár, de diplomát nem szerez (1866-1870)
-         1871: Mauks Mihály főszolgabíró mellett esküdt, Balassagyarmaton - megismerkedik Ilonával (72-ben megkéri a kezét - család elutasítja), a szülök tudta nélkül 73-ban összeházasodnak -78-ban felbontják
-         Pestre költöznek, több lapnak is ír (Magyar Néplap szerkesztője)
-         1874 - kétkötetnyi saját novellagyűjtemény
-         később a Szegedi Napló szerkesztője
-         1880 - ismét Pest: Pesti Hírlap - országgyűlési képviselő
-         1881 - két új kötet: Tót atyafiak, A jó palócok
-         1882 - ismét elveszi Ilonát
-         tagja: Petőfi Táraság, Kisfaludy Társaság, MTA
-         1910. május 16-án a pesti Vigadóban az ország nagy pompával ünnepelte meg írói
-         pályájának negyvenedik évfordulóját, két hét múlva Mikszáth hirtelen meghalt (május 28.)

A különféle parasztábrázolások:
-          Petőfi a parasztot még idealizálja
-          Jókainál a paraszt még mellékalak, mellékszereplő, de nem tud velük azonosulni, felülről szemléli őket
-          Mikszáthnál megszűnik a felülről való szemlélés, főszereplőjévé teszi a parasztot, azonosulni is tud vele, egyetlen “nagy vívmánya”: idealizálva jelenít meg a “paraszt”
-          Móricz szakít az idealizálással, realista képet fest a parasztok világáról

Tót atyafiak:
-          4 hosszabb novellát tartalmaz (Az arany-kisasszony, Az a fekete föld, Lapaj a híres dudás, Jasztrabég pusztulása)
-          Selmecbánya és környéke, a civilizációtól elzárt terület
-          Szereplők különcök (romantikus vonás)
-          Terjedelmes elbeszélések
-          Ellentétező szerkesztésmód jellemzi
o Hosszú bevezetés ellentétben áll a gyors, pörgös befejezéssel
o A főhős jelleme a falusiak szerint ellentétben áll a főhős valóságos jellemével
-          Romantikus és realista vonások a műben egyaránt megtalálhatók
-          Romantikus:
o Lányszöktetés
o Anika, Olej alakja
o Ellentétekre épülő kompocízió
o Tájleírás
-          Realista vonások:
o   Paraszti főhős (erkölcsi értékrenddel bírnak)
o   Környezet hiteles ábrázolása
o   Arisztokrata ellenesség
o   Olej lelki vívodásainak ábrázolása
o   Bűn és bűnhödés: a vélt vagy valós erkölcsi bünökért jogos a büntetés

Az a fekete folt


A történet röviden:

A brezinai bacsa, Olej Tamás, nem hajlandó eladni a lányát urának, a hercegnek. Bár meginog egy kicsit, amikor a herceg az egész nyájat kínálja fel neki, ez a kis kilengés elég ahhoz, hogy beleõrüljön. Elveszti lányát (megszökteti a herceg) és ezt a terhet már nem bírja elviselni: felgyújtja az aklot, mely egy "fekete folttá" ég el.

A cím utal:
-          A szomorú történet utolsó felvonására
-          A záró kétsornyi idézettel a mesék távoli homályába helyezi a bacsa históriáját
(“Ott künn a Brezinán az a fekete folt,
  Fekete folt helyén valaha akol volt...”)A főhős Olej Tamás, a brezinai bacsa (számadó juhász) ebben a novellában. Az elbeszélés hosszú előkészítéssel indul, részletes képet kapunk a helyszínről illetve a főhősről. Megtudjuk, hogy a brezinai bacsa saját törvényei szerint él, csak 3 urat ismer: Istent, a talári herceget és a vármegyei urakat. A magányban élő hőst a falubeliek szívtelennek tartják, hiszen még felesége temetésén sem sírt.
A bonyodalom ott kezdődik, hogy a fiatal herceg (Taláry Pál) vadászás közben betér Olejékhoz és megismerkedik a bacsa lányával, Anikával.
A cselekmény kibontakozása, hogy a herceg visszatér vacsorára, kiderül kiléte. Célzást tesz Anikára. Másnap is eljön vendégségbe, mikor a bacsa fogadja őt. A herceg alkut ajánl, Anikáért cserébe övé lehet a brezinai akol minden birkája. Olej lelkiismerete megszólal, de később célzást tesz a lány megszöktetésére. A herceg megszökteti Anikát. A bacsa újabb lelki tusája következik.
Tetőpont: Matyival, a bojtárfiúval üzenetet küld a hercegnek, hogy korábbi ajánlata érvénytelen.
Megoldás: A bűneitől szabadulni nem tudó Olej önmagán hajtja végre a büntetést, felgyújtja az akolt.
Olej Tamás csak látszólag szívtelen, érzéseit nem tudja kimutatni. Feleségét szerette, még 16 év után is hallani véli, amint az asszony a nevén szólítja: "Tamás!"
A herceggel szemben előbb öntudatos, határozott. Később meginog és célzásával enged a csábításnak. Az erkölcsi botlást bűntudat követi és a büntetést is önmaga hajtja végre. Az író feltárja a bacsa lelki életének mélységeit, belülről ábrázolja.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése