2012. május 21., hétfő

A magyar nyelv történetének főbb szakaszai - nyelvtan


A magyar nyelv történetének főbb szakaszai

A magyar nyelvtudomány a magyar nyelv történetében különböző korszakokat különít el. A korszakhatárok tágan értelmezendők, ezen belül kiemelkedően fontos történelmi eseményekhez kapcsoljuk az egyes szakaszokat.
A magyar nyelv fejlődésének főbb korszakai:
  1. ősmagyarkor (kezdetektől a honfoglalásig)
  2. ó magyarkor (honfoglalástól a Mohácsi vészig 1526)
  3. közép magyarkor (1526-tól a felvilágosodásig)
  4. új magyarkor (felvilágosodástól napjainkig)


ŐS MAGYARKOR

Kb.2000 évet ölel fel (Kr. e.1000-től, Honfoglalásig)
Ebből a korból nincsenek írásos emlékeink. A nyelv akkori állapotáról a rokonnyelvek történetéből következtetünk. Szókészletünket az alapnyelvi szavak, a belső keletkezésű szavak, és a jövevényszók alkotják. Megjelennek az igei személyragok a módjelek, a tárgy ragja, stb.. Kialakulnak a mellékmondatok főbb fajtái.

Ó MAGYARKOR

A Kárpát-medencei letelepedés után (honfoglalás) jelentős változások következnek a társadalmi és gazdasági életben. Ez megmutatkozik a nyelvünk fejlődésében is. Elterjed a latin betűs írásbeliség. Ebből a korból már vannak írásbeli emlékeink.
Szókincsünk Szláv, Latin, és Német jövevényszavakkal gyarapodik. Az ó magyarkor második felét a KÓDEXEK korának is nevezzük, mert ekkor terjednek el a kézzel írott könyvek.

KÖZÉP MAGYARKOR

A nyelv fejlődésére a legnagyobb hatást a török uralom tette, később pedig a reformáció, a könyvnyomtatás, és a bibliafordítások. 1590 Vizsoly- Károlyi Gáspár- az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás.
Terjed a magyar nyelvű írásbeliség megindul a magyar nyelv egységesülése.

ÚJ MAGYARKOR

Ebben a korban a magyar nyelv fejlődésére a legnagyobb hatással a felvilágosodás, a nyelvújítás,és a reformkor van. Bővül a szókincs, kialakul az egységes irodalmi nyelv, kialakul a helyesírás normarendszere.
Az egész 19, századot nyelvújító mozgalmak jellemzik, amelyek nyomán kialakul a magyar nyelvtudomány.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése