2012. május 21., hétfő

A képszerűség eszközei szóképek, alakzatok. - nyelvtan


A képszerűség eszközei szóképek, alakzatok.

A hétköznapi szóhasználatban, és az irodalmi nyelvben is a hatáskeltés a szemléletesség legfontosabb eszköze a képi ábrázolás, vagyis a szóképek.
A szóképek jellemzői:
*     Csak szövegkörnyezetükből, és a szövegkörnyezetben értelmezhetők.
*     A megértést segítik
*     Elképzeltetnek, érzelmi, hangulati hatást keltenek
A szóképek (trópusok) kettő módon keletkeznek:
Névátvitellel- ezek a metaforák
Név cserével- ez a metonímia

Névátvitelre épülő szóképek:
*     Metafora
*     Megszemélyesítés
*     Szintézia
*     Allegória
*     Színbólum

Név cserére épülő szóképek:
*     Metonímia
*     Szinechdoché

A képszerűség egyéb stílus eszközei:
*     Hasonlat
*     Körülírás
*     Szépítő kifejezések

A legösszetettebb szókép a komplex kép.

Alakzatok: Az alakzatokat a szöveg átalakítás eszközei. Átalakítható hangsor, szóalakot, mondatformát még szövegrészletet is. Ennek értelmében beszélhetünk hang alakzatokról, szóalakzatokról, mondatalakzatokról és gondolatalakzatokról.

A legfontosabb alakzatok:
 • ismétlés: hangalakok kettőzés, szóismétlés, refrén, tőismétlése
 • párhuzamos szerkezet: hasonló felépítésű szerkezeteket állítunk egymás mellé
 • ellentét
 • paradoxon: látszólagos ellentét
 • felsorolás
 • részletezés: a mondanivalót aprólékosan bontja ki
 • halmozás: azonos szófajú vagy azonos mondatrészű szerepű, gyakran rokon értelmű szavak.
 • fokozás: egy tartalmi vagy hangulati skálán érzékelhető sorrendiség
 • túlzás: felnagyít vagy kicsinyít
 • irónia: dicsérő szavakba bújtatott gúny
 • gúny: a negatív jelenségeket felnagyítja

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése