2012. május 21., hétfő

Érvelés:bizonyítás, cáfolat, érvtípusok - nyelvtan


Érvelés:bizonyítás, cáfolat, érvtípusok

Érv: olyan megállapítás amellyel véleményünket álláspontunkat bizonyítjuk,Legfontosabb része a tétel vagyis az a megállapítás amely  valamilyen következtetést fogalmaz meg.


A fiatalok körében népszerűsíteni kell az olvasást!
Ennek a megállapításnak az előzményét, magyarázatát tartalmazza a bizonyíték

A mai fiatalok alig fognak könyvet a kezükbe.
A tételt ,és a bizonyítékot szükség szerint a megértés érdekében egy logikai láncszem kapcsolja össze

Az ifjúságnak kellene tovább adni, az olvasás szeretetét

A három tagú érvünk tehát így szól:
A fiatalok körében népszerűsíteni kell az olvasást mivel a mai fiatalok alig fognak könyvet a kezükbe pedig az ifjúságnak kellene tovább adni az olvasás szeretetét

Többféle érvtípus létezik. Aszerint csoportosítjuk őket, hogy milyen logikai úton jutunk el a tételben meghatározott következtetésig.
1.        Meghatározásból levezetett érv: ezért, így , ennél fogva,vagy is, ebből kifolyólag, tehát
2.        Ok- okozati összefüggésen alapuló érv: ez okból, mivel, ezért, emiatt
3.        körülményekből levezetett következtetésen alapuló érv: ennek következtében, tehát, következésképpen, így, ezért is
4.        Összehasonlításon alapuló érv:mint, úgy ahogy, olyan mint,
5.        Ellentéten alapuló érv: annak ellenére, pedig, de, még, akkor is ha,hiszen, valóban, valójában
6.        Az általános egyes elvén alapuló érv :és egyes emberre igaz , minden emberre igaz:
7.        Valószínűségen alapuló érv: valószínűleg bizonyára, általában,nagy valószínüséggel többnyire,
8.        Bizonyítékból levezetett érv: bebizonyította, alátámasztotta, ezért, emiatt,ennek ismeretében
Az 1-es 2-es 8-as a legerősebb érv
A 7-es a leggyengébb érv.
 A meggyőző érvelés alapjai:
*       Az érv felépítésének
*       Az érev fajtájának
*       Az érvek elrendezésének
*       Az érvelés módszereinek           Az ismerete.

A tétel ,és a  bizonyíték érvelési elem.
 

Érvelő szöveg felépítése

BEVEZETÉS feladatai:1-bekezdésben
*       Jóindulat megnyerése
*       Figyelem felkeltés
*       Téma megjelölés
*       Megértés előkészítése
*       A kifejezés menetének vázlata

ELBESZÉLÉS:tárgyalási részhez tartozik, feladata: a téma megjelölése (rövid, tömör, tárgyszerű) akár egyetlen tételmondat, egy bekezdés.

RÉSZLETEZÉS: (A tétel bővebb kifejtése, ha a tételben fogalom van azt megmagyarázzuk esetleg példát hozunk rá)

BIZONYÍTÁS: Álláspontunk bizonyítása érvekkel

CÁFOLÁS: feltételezett ellenvélemények megcáfolása

BEFEJEZÉS: összegzés, kitekintés, érzelmi zárás.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése