2012. május 21., hétfő

Nyelvekről általában, nyelvvizsgálat lehetőségei, irányai - nyelvtan


Nyelvekről általában, nyelvvizsgálat lehetőségei, irányai.


 A nyelvekről általában: a nyelv társadalmi jelenség, nyelvi elemek, és nyelvtani szabályok összessége az emberi kommunikáció nélkülözhetetlen eszköze. A nyelvet is mint a társadalmat, és a benne élő embert és életét egyrészről bizonyos állandóság másrészről viszont folyamatos válltozás fejlődés jellemzi.
A nyelvek eredetét illetően kettős felfogás létezik:
 1. MONOGENÉZIS: a világ valamennyi nyelve egy közös nyelvből származik, feltételezhetően ez a HÉBER (zsidók nyelve)
 2. POLIGENÉZIS: a nyelvek a föld különböző pontjain és különböző időben , egymástól elszigetelten indultak fejlődésnek. (EZ A VALÓSZÍNŰBB)
A világ nyelveinek száma 3000-6000 között lehet. Ezeket 150-200 nyelvcsaládba soroljuk a legnépesebb nyelvcsalád az INDOEURÓPAI kb. 2 milliárdan beszélik.
Ide tartoznak :
·         Germán
·         Szláv
·         Latin
·         Görög
·         Iráni
·         Örmény nyelvek
A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád Finn-Ugor  ágának  Ugor nyelvei közé tartozik legközelebbi nyelvrokonaink:Vogulok és az Osztyákok ( nem azonos a vérrokonsággal csak a nyelv rokon a nép nem.
Az Uráli nyelvcsalád 26 nyelvét 24 millióan beszélik ebből egy nyelv a magyar kb.:15millióan beszélik, a következő a Finn: 4-5 millióan b.

 A nyelvvizsgálat lehetőségei módszerei: minden nyelvet kettő vonatkozásában vizsgálhatjuk.
 1. A nyelv aktuális, pillanatnyi tehát, mai állapotát írja le a leíró nyelvészet a (SZINKRÓNIA) egyidejűséget jelent
 2. A nyelvet az időben, történetiségében, alakulásában, fejlődésében vizsgálja a történeti nyelvészet a (DIAKRÓNIA)
Nyelvek típusai: A világ nyelveit alapvetően három típusba soroljuk hasonló jellemzőjük alapján:
 1. Flekktáló nyelvek ( hajlító nyelvek)
  • a nyelvtani viszony a szótő belsejében, annak megváltoztatásával fejeződik ki
  • a szavakban elmosódik a szóelemek határa
  • grammatikai nemek és, ebből következően ragozási rendszerek jellemzik pl. német

 1. Agglutináló nyelvek ( ragasztó nyelvek)
  • Szóképzés szó összetétellel, és a toldalékok gazdagsága jellemzi
  • Szóelemek határai jól elkülönülnek a szóalakon belül pl.: szótő, képző , jel, rag a Finnugor nyelvek jellemzője ilyen  a MAGYAR is.
 2. Izoláló nyelvek (elkülönítőt jelent)
  • Nincsenek jelek, ragok, a szóelemek száma azonos a szavak számával
  • Nyelvtani viszonyokat önálló szavakkal vagy szórendel, hangsúllyal fejezi ki pl.:Kínai, Wietnámi ,Indonéz, és erre halad az Angol is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése