2012. május 21., hétfő

A magyar nyelvtörténet forrásai, nyelvemlékek - nyelvtan


A magyar nyelvtörténet forrásai, nyelvemlékek
Nyelvemlékek:
1.      a nyelvtörténeti kutatások forrásai:
*      a rokon nyelvek tanulmányozása
*      az összehasonlító nyelvészet
*      az írásos nyelvemlékek

2.      nyelvemlék típusok:
*      szorványemlékek
*      glosszák, szójegyzékek , szótárak
*      kéziratos szöveg emlékek
*      nyomtatott szöveg emlékek

SZÓRVÁNYEMLÉKEK
Idegen nyelvű szövegkörnyezetben elszórtan magyar szavak
KÖLFÖLDI:
Bíborbanszületett Konstantin:A Birodalom kormányzásáról 950- ben keletkezett
Nyelve: görög   Árpád, Tas,Álmos, Etelköz, Tisza, Maros

HAZAI SZÓRVÁNYOK
A veszprémvölgyi apácák adománylevele 1002
A tihanyi apátság alapítólevele 1055
Anonímusz: Geszta Hungarórum 1250- táján

GLOSSZA
Lapszéli jegyzet vagy sorszéli jegyzet pl.:Marosvásárhelyi glosszák

SZÓJEGYZÉKEK, SZÓTÁRAK
Latin szavak fölé jegyzett jelentések. Schlöngli szójegyzék

SZÖVEGEMLÉKEK
Idegen nyelvű szöveg környezetben (anyakódexben) összefüggő magyar nyelven írt szöveg (vendégszöveg)

1.      Kéziratos szöveg emlék: Halotti beszéd, és könyörgés 1192-95 papi búcsúztató beszéd és ima 26+6 sor 190 magyar szó. Az első emléke az egész Finnugor nyelvközösségnek.       Ó magyar Mária siralom:1301-körül a legkorábbi magyar vers lehet, hogy eredeti  alkotás , de lehet ,hogy fordítás. Úgynevezett siralom vers Planctus. Témája: Mária siratja megfeszített fiát Krisztust.130 magyar szó
2.      Nyomtatott szöveg emlék:Szilveszter János:Új testamentum 1541  Károly Gáspár: Szent biblia 1590  Vizsolyi biblia első olyan magyar nyelvű biblia amelyben Ó szövetség, és Új szövetség

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése