2012. május 21., hétfő

A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói - nyelvtan


A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói

Az emberiség történetében az információ öt nagy forradalmát kell megemlítenünk:
 1. A beszéd forradalma
 2. Az írás forradalma
 3. Könyvnyomtatás
 4. Távközlés
 5. Az elektronikus információ feldolgozás

Mai értelemben a kommunikáció: tájékoztatás, közlés, információk cseréje valamilyen erre szolgáló eszköz, nyelvi és nem nyelvi jelrendszer segítségével.

A kommunikációs folyamat tényezői
 • Feladó – címzett
 • Üzenet – kód
 • Csatorna – közös valóság
 • Közös előismeret –közös előzmények
 • Beszédhelyzet – kapcsolat – zaj (csatorna zaj)

A kommunikáció funkciói

Hat kommunikációs funkciót különböztetünk meg, és ezek mindeggyike alapvetően kommunikációs célt szolgálja.
Fajtái:
 1. Tájékoztatás (referenciális funkció) vélemény illetve gondolatközlés a valóságról
 2. Érzelem kifejezés (emotatív, expresszív funkció) a személyiség megnyilvánulása. Általában E/1-ben fogalmazzuk meg  érzéseinket  vágyainkat.
 3. Felhívás (konatív) jellemzője a hallgató befolyásolására való törekvés
 4. Kapcsolat teremtés , tartás, zárás (fatikus funkció) jellemzi: a szokásos nyelvi sémák pl. köszönés, kérdés a családról, megállapítás pl. időjárásról, elköszönés.
 5. Az értelmező funkció ( metanyelvi funkció) jell.:magára a nyelvre a nyelvi megformálásra  tesszük  fel a kérdéseket vagy ezeket magyarázzuk pl.:Ezzel azt akarod mondani ,hogy…. Hogy is kellene mondani azt, hogy…
 6. Esztétikai funkció (poétikai vagy művészi funkció) jell.:Az üzenet nyelve stilisztikai értékű. Az üzenet művészi megformáltságú .


Napi kommunikációs gyakorlatunkban ezek a funkciók összefonódnak egymással keverten jelentkeznek a személyközi kapcsolatokban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése