2012. május 21., hétfő

Jókai Mór (1825-1904) - irodalom


Jókai Mór (1825-1904)

Realista és romantikus vonások Az arany ember című regényben

Rövid életrajz
-         1825-ben született Komáromban, nemesi családban
-         Pápán, a református kollégiumban tanult, ahol megismerkedik Petőfivel
-         Kecskeméten jogi tanulmányokat folytat
-         Korán verseket és prózai műveket írt
-         1846. első regénye: Hétköznapok
-         aktívan részt vesz az 1848-as forradalomban, ő fogalmazta meg és olvasta fel a 12 pontot, élen járt a sajtószabadság kivívásáért folytatott küzdelemben
-         Felesége Laborfalvy Róza, színésznő
-         Szabadságharc bukása után bujdosni kényszerül
-         1872-ben írta Az arany ember című regényt

Regényírói művészetének jellemzői:
-         Cselekményvezetése: egyenes vonalú, fordulatos, kalandos, hatásos leírások a feszültségkeltés stilisztikai eszközeivel (ellentétek, felkiáltások, kérdések, fokozás, halmozás, indulatszavak)
-         Eszményített hősök, végletes jellemek szerepeltetése
-         Az idealizált főhősök mellett atmoszférát teremtő nagyszámú mellékszereplő felvonultatása
-         Élvezetes, elbeszélői stílus, gazdag szókincs, az élőbeszéd természetessége
-         Különféle műfaji elemek vegyítése: anekdota, idill, életkép, példázat, mese, szatíra
-         Regényeit sajátos kettősség jellemzi: a romantika és a népiesség ötvöződik bennük

Az arany ember


Az író talán legkedveltebb regénye. Szokták a kiábrándultság regényének is nevezni: egyrészt magánéleti válság, másrészt a fejlődésbe vetett hit és bizalom rendül meg benne.

Előzmények:
Az író az 1870-es évek elején nagy érzelmi válságon ment át: beleszeretett gyámleányába, a 18 esztendős Lukanics Ottiliába, s már válásra is gondolt. A konfliktust végül is a leány korai halála oldotta meg. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy e műve az illúziókkal való leszámolásnak, a kiábrándulásnak egy jellemző darabja legyen.

Rövid történet:
A bonyodalom kezdete a vörös félholddal megjelölt zsák kincseinek megtalálása. A cselekmény két szálon bontakozik ki. Részben Timár üzleti vállalkozásai, részben magánéletének fordulatai szövik a regény szövetét. Mindkét szálon láthatólag sikeres ember képe bontakozik ki előttünk, valóságos "arany ember" a kívülállók szemében a főhős. "De akihez hozzáér, az mind szerencsétlenné lesz, átok és szenvedés terem az öt ujjának helyén." Életében a fordulópontot az jelenti, amikor Athalie szavainak hatására ("Tímea önt nem szereti.") elmenekül otthonról, és a Senki szigetén felfedezi a valódi boldogságot Noémi odaadó szerelmében. Ettől kezdődően Timár kettős életet él, örökösen vívódik, szenved attól, hogy mindenkit becsap, kínlódik, mert nem tud dönteni Komárom és a Senki szigete, a hűség és a szerelem között. De a véletlen közbeszól akkor, amikor Krisztyán Tódor megjelenik Balatonfüreden, hogy leleplezze a arany embert. A tetőpont a Timár és Tódor között lezajló heves párbeszéd, mely után a főhős öngyilkosságra készül.
A megoldást szintén egy váratlan esemény hozza: Krisztyán Tódor Timár ruhájában a Balatonba fullad. A befejezés azonban nem szokványos. Timár ugyan kivonul a társadalomból, és boldogon él a Senki szigetén, de Athalie gyilkossági kísérlete Komáromban mégis nyitva hagyja a történetet Tímea házassága ellenére is.

Cselekmény
Tímár Mihály boldogságkeresése. Elváló majd összetalálkozó epizódok szövevénye a mű hatásos jelenetekkel, fordulatokkal, váratlan találkozásokkal.

Romantikus és realista vonások keverednek a műben

Realista

-         Vívódó hősök: lélektani ábrázolása
-         Nem mágnások, nemesek a hősök, hanem egyszerű emberek
-         Kapitalizmus, polgárosodás
-         Sokoldalú főhős bemutatása: pozitív és negatív tulajdonságokat egyszerre sorakoztat fel, nem statikus hősök, hanem jellemfejlődés megy végbe a regény során, más a látszat és a valóság
-         Társadalmi felemelkedés párhuzamban áll az erkölcsi hanyatlással
-         Kiábrándulás regénye → pesszimista végkicsengés

Romantikus

-         Statikus mellékszereplők
-         Ellentétek: ördögien gonosz – angyalian jó
-         Váratlan fordulatok
-         Romantikus meseszövés
-         Zamatos népnyelv, különböző rétegnyelvek m int megtalálhatók benne
-         Helyettes halott motívum
-         „senki szigete”: főhős elmenekül a világból, kivonul a társadalomból
-         kifejező előadásmód
-         hatalmas szókincs
-         anekdotázás
-         pátoszteljes romantika: az al-dunai képekben vagy a téli Balaton látványában, a jég alatti halászat leírásában érvényesül
-         írói fantázia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése