2012. május 21., hétfő

Nyelv és gondolkodás nyelv és társadalom, nyelv és kommunikáció viszonya - nyelvtan


Nyelv és gondolkodás nyelv és társadalom, nyelv és kommunikáció viszonya

A nyelv és gondolkodás viszonyáról több elgondolás létezik:
1.      két különböző dolog
2.      azonos dolgok
3.      kölcsönösen feltételezik egymást (ez a helytálló)
Nyelv és társadalom: nyelvhasználatunkat külső és belső tényezők alakítják.
Külső: lakóhely, iskolázottság, foglalkozás, család.
Belső: életkor, nem, öröklött tulajdonságok
Egyéni nyelvhasználatunkat kiskorunk óta tanuljuk, fokozatosan sajátítjuk el anyanyelvünk elemkészletét, és nyelvi szabályait.
Szerepeinket:diák-apa, anya- gyerek, munkatárs-főnök, akkor tudjuk jól betölteni ha ismerjük a nyelvi ,és viselkedési normákat valamint a kommunikáció szabályait.
Nyelv és kommunikáció: Az emberi kommunikáció legfontosabb eszköze a nyelv. A nyelv a beszéd és a viselkedés egymástól elválaszthatatlanok. A nyelv társadalmi jelenség, a beszéd egyéni produktum, a viselkedésünk szintén a belsőnkből fakad. A sikeres kommunikáció feltétele a nyelv változása és viszonylagos állandósága.

Emberi mivoltunk lényege a szó a beszéd a nyelv ezek időben léteznek és idővel alakulnak változnak .A szó a nyelv az ami őrzi múltunkat és egybefűzi a múltat a jelennel. A nyelv kapocs az emberek közötti kommunikációban . A titkos ajándék az eleven lánc az anyanyelvünk amelyet kézről  kézre adunk vagyis, kapunk és tovább adunk generációkon át.

1. Nyelv és gondolkodás, a nyelv és megismerés viszonya
A nyelv  a gondolkodás, a gondolatformálás, a gondolat közlésének, a cselekvésnek, az emberi létnek egyik legmeghatározóbb eszköze, eleme. Az emberi élet közege a nyelv, összetartó erő, kapocs. A nyelv segítségével sajátítjuk el a kultúrát, válunk emberré. Az emberi kommunikáció legfontosabb tényezője. A jelek segítik a világban való eliga- zodásunkat, tájékoztatnak, ismereteket adnak át, üzeneteket közvetítenek.
A nyelv és gondolkodás között szoros kapcsolat van. Babits szerint: „Gondolkodni és beszélni: voltaképpen egy. Gondolkodás nem képzelhető beszéd nélkül és megfordítva.” A gondolkodás alapvető föltétele a nyelv, a nyelvi forma; s a nyelv, a nyelvi forma mindig föltételez gondolkodást. A nyelv a valóságot az elvonatkoztató gondolkodás segítségével tükrözi.
Az ember kettős – cselekvő és megismerő – viszonyt alakít ki a világgal. A nyelvben e viszony mindkét fele jelen van, hiszen a nyelvhasználat cselekvés, de egyben a megis- merés feltétele is. A megismerés a válóságot a tapasztalatok alapján tükrözik vissza. A nyelv az ismeretek terjesztésének eszköze. Az emberi társadalom fejlődése szorosan összefügg a kommunikáció fejlődésével.
Ennek a fejlődésnek az 5 nagy lépése:
1. Beszéd
2. Írás
3. Könyvnyomtatás
4. Távközlés 5
5. Elektronikus információtárolás, és közvetítés
A nyelv fő szerepet kap a tudatos, „átgondolt” gondolkodásban. Pl. problémamegoldáskor, történetmeséléskor, fogalmazáskor. Ekkor beszélünk racionális, irányított, logikus vagy propozicionális gondolkodásról. Szerepelnek benne deduktív és induktív módszerek. (Deduktív: az általánosból az egyesbe történő levezetés, induktív: az egyesből következ- tetünk az általánosra.) Ilyenkor a szórend, a mondatsorrend alkotja azt a közeget, amelyben az egymáshoz kapcsolódó gondolataink megjeleníthetők és elrendezhetők.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése