2012. május 21., hétfő

Ady Endre (1877-1919) A Léda-szerelem versei - irodalom


Ady Endre (1877-1919)
A Léda-szerelem versei

A 19. század végének új törekvései az ő költészetében teljesedtek ki első ízben. Neve új korszak kezdetét jelöli irodalmunk történetében. A magyar szimbolista költészet megteremtője.

Életrajz

-         1877-ben született Érdmindszenten
-         Zilahon érettségizik, majd Debrecenben jogot tanul
-         1900-tól Nagyváradon a Nagyváradi Napló munkatársa
-         1903. ismeretség és szerelem Diósi Ödönné Brüll Adéllal (LÉDA)
-         1904. Párizsban tudósító, élete során hétszer tölt itt hosszabb-rövidebb időt
-         1905-től a Budapesti Napló munkatársa1906. Új versek, a modern magyar líra első nagy állomása
-         1910. levelet kap rajongójától, Boncza Bertától (Csinszka)
-         1912. szakítás Lédával
-         1915. feleségül veszi Csinszkát, egy ideig Csucsán laknak a költő ekkor már súlyos beteg, majd Budapestre költöznek
-         1919 januárjában meghal Budapesten

Kiegészítés: Rövid fogalommagyarázat

Impresszionizmus:Egyszeri érzések, hangulatok, pillanatnyi lelkiállapotok megragadása. Egyéni látásmód: a világ dolgait nem tényszerűen ábrázolja, hanem az a fontos, hogy a milyen hatás gyakorol az emberre. Irodalomban: elsősorban a lírára jellemző.
Szimbolizmus: XIX. Század vége. Szimbólum = jelkép. Franciaországban létrejött irányzat. Érzések, hangulatok, elvont fogalmak, rejtett összefüggések, mély lényegi tartalmak szimbólumokba rendezése. A képi illetve az elvont sík elemei nem feletethetők meg egymásnak csak egészben, összemosódnak gazdag jelentéstartalmú. Nem lehet megfejteni ezeket a verseket csak megérezni.
Szecesszió: Szecesszió = kivonulás. Hátat fordít a társadalomnak, a valóságos társadalmat tragikusnak látja →pesszimista látásmód. Egyéniség, szubjektum felé fordul. Témái: szerelem túlfűtött érzés, szenvedély minden fölött uralkodik, erotika használata, Perdita motívum: lesüllyedt és tisztátalan örömlányokkal foglakozik a költő és szánalommal fordul feléjük. Halál, betegség, elmúlás romlás, pusztulás

Költészete

-         Verseinek középpontjában önmaga áll
-         A versek történése fiktív térben és időben játszódik, elmosódnak a tér és az idő határai, lélek tájait mutatja be
-         A szereplők nem élnek egyetlen konkrét korban sem, mégis benne élnek mindegyikben
-         Valamennyi vesében találhatók szimbólumok, amelyek többértelműek. Az álmokat vágyakat, a meghatározhatatlant fejezik ki.
-         Hatással volt rá a francia szimbolizmus, Vajda János költészete és a századvég magyar költői

Léda-szerelem jellemzői:

-         Ady életformájában és szerelmi ügyeiben is más értékrendhez igazodott, nyíltan vállalta kapcsolatát Lédával: Léda férjes asszony volt, zsidó, idősebb a költőnél
-         Léda művelt, feltűnő jelenség volt, szabad gondolkodású volt a szerelemben, de ragaszkodott a házasság keretihez. Léda ismerteti meg Adyval a francia költészetet, ennek eredményeképpen változott meg Ady költészete, szinte ő teremtette meg.
-         Ady túl sokat várt ettől a kapcsolattól
-         Menekültek a hétköznapokból az álomvilágba

Léda-versek = „Léda-asszony zsoltárai”

-         Verseit a nagy szenvedély, életvágy, érzéki forróság jellemzi
-         Benne van a menekülés vágy, az egyéni megváltódás óhaja, elválások és egymásra találások, ellentétes és diszharmonikus élmények
-         Hiányérzés, hiábavalóság tudata
-         Halálhangulat, pusztulás, elmúlás
-         Nem eszményi nő Léda, nem boldog szerelem az övék, örök szakítás és kibékülés tíz évi kapcsolatuk.
-         Szerelmi lírája halálhangulatú: egymást és önmagukat is elpusztítják
-         Szerelmi érzés nem a boldogság, a beteljesülés, sokkal inkább a soha be nem teljesülés
-         Újfajta szerelemfelfogás és nőideál
-         Lázadás, polgárpukkasztás a cél

Meg akarlak tartani

-         Megjelenik a szerelemben való ellentét, ezen alapul a vers
-         Csak a vágyakozás, a reménykedés adja szerelmük tüzét

Héja - nász az avaron

-         Diszharmonikus szerelem motívumai jelennek meg: vergődő nyugtalanság, örökös fájdalom, céltalanság.
-         Szerelmesek szimbóluma a héjapár
-         Látunk egy szerelmi együtlétet, de ez nem túl idilli, inkább harc
-         Ady és Léda násza egy csókos ütközet, útjuk a Nyárból az Őszbe tart
-         Egyre gyorsabban mennek az Őszbe, végül megölik egymást, elpusztulnak
-         A küzdelem a szerelem általános jellemzője
-         Általános sorsot példáz a vers: nemek ősi harcát, de a befejezés némi együttérzést sugall, ellenfelek a harcban, de szövetségesek a reménytelenségben
-         Durva, nyers mozdulatok, hanghatások

Örök harc és nász

-         Minden szerelem rejtett ellentmondása a vonzás és taszítás kettőssége
-         A teljes egyesülés vágya és ennek lehetetlensége jelenik meg

Lédával a bálban

-         Mátka párok ↔ fekete pár
-         A mátka párok boldogok, örülnek a szerelemnek, fiatalok
-         A fekete pár már öreg, mások, mint a többi
-         Mikor őt megjelennek, mások megijednek tőlük, attól, hogy ilyen is lehet a szerelem
-         Ők valamennyire átveszik a főszerepet, elkezdenek táncolni
-         Sejtelmes vízió fejezik ki a boldogtalanságot, az ifjúság és a szerelem elmúlását
-         A vers sejteti, hogy nincs igazi örömöt és megváltást jelentő szerelem, a boldogtalanság mindig a boldogság mögött áll

Elbocsátó szép üzenet

-         Kegyetlen szakító vers, amellyel szerelmük véget ér
-         Igaztalan költemény, amely nemcsak egy asszony megtagadása, hanem szakítás magával a szerelemmel is
-         Ady minden nőben önmagát szerette, ezért a kemény szavak, amelyekkel Lédát mélyen megbántja

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése