2012. május 21., hétfő

Első ipari forradalom - történelem


Első ipari forradalom

A MEZŐGAZDASÁG KAPITALIZÁLÓDÁSA:
A földek döntő többsége a bérmunkát alkalmazó birtokosok (arisztokraták, gentryk, gazdag parasztok) kezére került. Ez a mezőgazdasági termelés fejlődését, belterjesebbé válását eredményezte. A további fejlesztések (pl. földek javítása, egyszerű gépek alkalmazása) megkövetelték a tagosítást, vagyis a parcellák szétszórtságának megszűntetését, a szántók egy tagban történő kiadását.
A mezőgazdasági népesség egy része elvesztette addigi megélhetését. Kénytelen volt a városokba költözni és ott bérmunkát vállalni. Ugyanakko raz egyre termelékenyebb mezőgazdaság képes volt csökkenő munkaerővel is a növekvő városok ellátására.

AZ IPARI FELLENDÜLÉS KIBONTAKOZÁSA:

A gyarmati piacok bővülésével párhuzamosan a legnagyobb hasznot a textilipar hozta. Emiatt ezen a területen volt a
leggyorsabb a technikai fejlesztés, a termelés növelése érdekében. Az egyszerű mechanikus gépek (szövő- és fonógépek) a textíliák készítésének két alapvető folyamatában, a fonásban és a szövésben egymás fejlesztését ösztönözve terjedtek el.
Az újításokat egyszerű mesteremberek találták ki. Az egyszerű gépeket a korszak egyetlen jelentős erőforrásához, a vízikerékhez kapcsolták.

A GŐZ ALKALMAZÁSA ÉS HATÁSAI:

A szén felhasználását Angliában a XVIII. században egyrészt az adottságok, másrészt a kényszer eredményezte. A felszín közeli rétegeket hamar kitermelték, a mélyebb rétegekhez csak a felszín alatti vizek kiszivattyúzása után férhettek hozzá. A víz kiemelésére már a XVIII. század elejétől gőzzel hajtott szivattyúkat alkalmaztak, és ezeket fokozatosan tökéletesítették. A gőzgépet James Watt fejlesztette a gazdaság minden ágában használható gépi erőforrássá (1769).
A hatékony erőgépet hamarosan munkába állították a textiliparban (1787). Megnyílt az út a széles körű ipari alkalmazáshoz: a gőzgép fúrókat, fűrészeket, esztergákat hajtott. A gőzgépet már csak kerekek segítségével a bányászatban használt sínekre kellett helyezni, s elkészült a korszak forradalmian új vontató eszköze: a gőzmozdony.
Elterjedtek a gépekkel termelő nagyüzemek, a gyárak.

A KÖZLEKEDÉS FORRADALMA:

A piac bővítésének alapvető feltételea szállítás teljesítményének nagyarányú fokozása. A vasút hozta meg a közlekedés forradalmát. Több kísérlet utánStephensonnak [sztívnzon] sikerült forgalomba állítania az első vasútvonalat (1825).
A vasút a gazdaság húzóágazata lett.
Az 1780-as években Angliában kibontakozó gazdasági fellendülést, melyben korszakalkotó iparszervezési és technikai újítások születtek, illetve folytonossá vált a gazdaság bővülése, ipari forradalomnak nevezzük.

A DEMOGRÁFIAI ROBBANÁS:

Angliában a mezőgazdaság fejlődésének hatására a népességszám rohamos ütemben növekedett, s a növekedés az ipari forradalom alatt tovább gyorsult. A folyamatot demográfiai robbanásnak nevezzük. Oka az életkörülmények (élelmezés, lakás) és a higiéniai viszonyok javulása ,valamint az orvostudomány fejlődése (oltások). Nyugatról keleti irányba terjedt.
A halálozási arány csökkenésével indult meg a népességnövekedés lelassulásával zárult. A születések száma egy-két nemzedék múlva csökkenni kezdett.
A demográfiai robbanás, valamint a mezőgazdasági népesség elvándorlása óriási népmozgást (migráció) indított el. Ez országon belül a falvakból a városokba, illetve a kisebb városokból a nagyobbakba irányult. Emellett a lakosság tömegei kerestek új hazát, munkát és boldogulást Amerikában. A kivándorlási hullám a népességrobbanással párhuzamosan szintén kelet felé tolódott Európában.

A VÁROSIASODÁS:

Évtizedek alatt százezres, milliós városok jöttek létre a gazdaságilag fejlődő területeken.
A nagyvárosok sajátos életformát és életkörülményeket teremtettek.
Vagyoni helyzetének megfelelően a lakosság is elkülönült (szegregáció).
A bányászat fellendülésével, a szén fokozott felhasználásával és a nagy iparvárosok kialakulásával új probléma jelent meg: a környezetszennyezés. Ennek jelképe, hogy Anglia legnagyobb ipari vidékét (Birmingham környékét) „fekete vidék”-nek nevezték.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése